Acasă / Cadru Legal / Hotarare de Guvern 857/13.11.2013

Hotarare de Guvern 857/13.11.2013

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni (IEH), instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, în coordonarea directă a ministrului delegat pentru românii de pretutindeni,  funcţioneaza în baza unei noi Hotărâri de Guvern privind organizarea şi funcţionarea IEH, care va reglementa viitoarea activitate a Institutului.

Prin acest act normativ se reorganizază, se redefinesc şi se completează atribuţiile Institutului, care vor fi derulate în conformitate cu prevederile Legii 299/2007, republicată cu modificările şi completările în vigoare. 

Astfel, conform HG 857/13.11.2013 Institutul are ca scop derularea de programe pentru promovarea valorilor culturale româneşti, în principal în rândul etnicilor români din cadrul comunităţilor istorice româneşti din afara teritoriului României.

 Pentru realizarea de proiecte şi programe în activitatea sa, Institutul colaborează cu personalităţi de prestigiu, specialişti în domeniu din ţară şi străinătate, cu societatea civilă, contribuind la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Institutului.

 Atribuţiile principale ale Institutului sunt prevăzute în art. 13 alin (2) din Legea nr.  299/2007 privind spirjinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare.

Institutul poate deschide centre locale şi regionale, altele decât cele de la Crevedia şi Brăila, iar autorităţile publice locale vor acorda asistenţă necesară funcţionării acestora, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin (9) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare.

În structura Institutului funcţionează Centrul european pentru limba, cultura şi civilizaţia românească de la Crevedia, structură fără personalitate juridică.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.162/1998 privind înfiinţarea Centrului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 26 martie 1998.

HG1

HG2

HG3