Acasă / Proiecte / Descriere Proiect „Basm Romanesc”

Descriere Proiect „Basm Romanesc”

Basmele, fie populare sau culte, transced în timp tocmai prin faptul că încorporează în ele sensul vieţii şi al valorilor durabile. Basmele reprezintă şansa şi oportunitatea însuşirii învăţămintelor milenare izvorâte din înţelepciunea populară.

Basmul, ca formă de cunoaştere, este genul literar capabil să transmită, cu uşurinţă, generaţiei actuale valorile spirituale eterne ale românilor, punând bazele valorilor general umane, formând identitatea etnică.

Alături de doine, proverbe, balade, zicători, basmele sunt patrimoniul spiritual al unei naţiuni, ele reprezintă percepţia lumii înconjurătoare.

Basmele nu transmit doar moduri de gândire, ci şi îmbogăţesc volumul lexical al comunicării. Limbajul lor poetic contribuie la învăţarea şi păstrarea limbii române.

Proiectul constă în crearea unui basm românesc colectiv din texte, elaborate succesiv, de către elevii şcolilor cu predare în limba română din comunităţile etnice din afara ţării. Proiectul demarează de Ziua Internaţională a Copilului, 1 iunie 2013 prin redactarea primei pagini a basmului de către elevii de la Palatul Național al Copiilor din Bucureşti şi va fi continuat de elevii etnici români din toate şcolile cu predare în limba română din lume, iar finalul povestirii va fi realizat de elevii Palatului Copiilor din Chişinău. Fiecare ţară va ilustra propria contribuţie printr-un desen sugestiv. Pentru incitarea la lectură, împreună cu basmul, va fi desenat şi un element vizual reprezentativ al basmului.

Obiectivele proiectului

Evidenţierea valorilor naţionale culturale, prin basm, în contextul actualităţii multiculturale.

Contribuţia la formarea identităţii etnice a elevilor din comunităţile româneşti din afara graniţei.

Transmiterea generaţiei în creştere a valorilor spiritual eterne ale poporului român şi cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor români de pretutindeni.

Încurajarea pasiunii românilor de pretutindeni pentru lectură în limba maternă şi creativitate.

Întărirea legăturilor dintre comunităţile româneşti de pretutindeni şi a colaborării între elevii şi profesorii români din ţări diferite, prin realizarea unei creaţii împreună.

Dezvoltarea trăsăturilor de caracter şi a abilităţilor lingvistice în limba maternal.

Grup ţintă:

Elevii din toate şcolile cu predare în limba română din afara graniţelor ţării cu vârsta cuprinsă între 9 şi 14 ani şi profesorii lor.