Acasă / Conducere / NICOLAE BRÎNZEA, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL IEH

NICOLAE BRÎNZEA, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL IEH

Informații personale

 

Nume / prenume

Brînzea Nicolae

Naţionalitate

română

Data  naşterii

06.06.1965

Stare civilă

Căsătorit

Experienţa profesională

 

Experiență în muncă

Preot;  conferenţiar universitar doctor;  consilier şef cultură; Secretar de stat pentru culte;  consilier cabinet ministrul Culturii şi Cultelor;  vicar eparhial; şef de catedră; preşedintele Senatului Universităţii din Piteşti; consilier cabinet Ministru MAE;  secretar general Institutul Cultural Român.

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

mai 2013 – prezent

 

 

Director general adjunct Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

octombrie 2012-aprilie 2013

 

 

Secretar general Institutul Cultural Român

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

iunie 2012 – septembrie 2012

 

 

Consilier Cabinet Ministru MAE

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

din februarie 2012

 

 

Preşedintele Senatului Universităţii de Stat din Piteşti

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2007-2010

 

 

Membru în comisia de evaluatori pe domenii a ARACIS – ului

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

din 2006

 

 

Conferenţiar universitar

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2005-2010

 

 

Membru în comisia de Calitate a Universităţii din Piteşti

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

din 2004

 

 

Şef de Catedră la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Piteşti

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

din 2003

 

 

Membru în Consiliul de Redacţie al revistei Buletin Ştiinţific al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă Filoteia” din cadrul Universităţii de stat din Piteşti

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2001-2006

 

 

Lector universitar

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1999-2001

 

 

Asistent universitar

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1998-2010

 

 

Deputat în Adunarea Naţională Bisericească

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2001

 

 

Consilier al Ministrului Culturii şi Cultelor

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2006-2010

 

 

Preşedintele comisiei canonice a Adunării Naţionale Bisericeşti

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

din 2002 – prezent

 

 

preot la Biserica  „Sfântul Ilie” din Piteşti

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2000-2001

 

 

preot la Biserica  „Cărămidarii de Jos” – Bucureşti

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1999-2000

 

 

preot la Biserica  “Sfântul Ilie” – Piteşti

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1989-1999

 

 

preot la Biserica Fureşti

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1988-1989

 

 

preot la Biserica Teleşti, jud. Dâmboviţa

Educaţie şi formare

 

Perioada

1988-2014

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în Filosofie/Teologie (cotutelă).

 

 

Doctorand în Teologie

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Filosofia, Teologia, Istoria Religiilor.

 

 

Conferenţiar universitar în Misiologie şi Ecumenism şi Formare Duhovnicească.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

 

 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Institutul de filozofie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Conferenţiar universitar doctor.

 

 

Membru ARACIS.

Perioada

2013

 

 

Absolvent al Agentiei Naționale a Funcționarilor Publici

Programul Înalți Funcționari Publici

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

engleză, italiană, franceză

Informații suplimentare

 

Distincţii

Crucea patriarhală a Patriarhului Teoctist (2000);

 

 

Crucea patriarhului ecumenic Bartolomeu (2000);

Crucea arhiepiscopului Hristodulos al Atenei (2000);

Crucea Moldavă a Mitropoliei Moldovei (2000);

Steaua României în grad de ofiţer (2000);

Cetăţean de onoare al oraşului Caracas din Venezuela;

Premiul Academiei Române pentru lucrarea ”Între libertate şi datorie” (2005);

Membru al Academiei oamenilor de ştiinţă româno-germane din Mainz.

Realizări în domeniul vieţii religioase ca Secretar de Stat

Sprijin financiar pentru personalul clerical începând cu 1 noiembrie 1999;

 

 

Declaraţia cultelor – Snagov mai 2000 ca sprijin pentru integrarea în U.E.;

Sprijin financiar pentru persinalul neclarical;

Elaborarea unui act normativ pentru retrocedarea patrimoniului cultelor religioase din România;

Elaborarea unui act normativ pentru scutirea de TVA a construcţiilor de lăcaşuri de închinare şi scutirea de impozit pe profit a cultelor;

Dialog permanent cu reprezentanţii cultelor religioase şi cu organisme internaţionale abilitate;

Raport pozitiv al Departamentului de Stat S.U.A. pe 2000 pentru România;

Conferinţă Balcanică, prima de acest gen privind drepturile minorităţilor religioase din Balcani, octombrie 2000, Sala Parlamentului;

Program de documentare (iulie 2001) la invitaţia Departamentului de Stat privind libertatea religioasă în S.U.A.