Manuale IEH

Peste 2.500 de manuale de limba și literatura română, de tradiții și obiceiuri românești, de geografie, de istorie și de spiritualitate românească, purtând marca IEH, au ieșit de sub tipar și așteaptă să ajungă la copiii români de pretutindeni.

Editate prima dată în 2014, acestea au reușit să fie un real sprijin în păstrarea identității lingvistice, culturale și religioase pentru copiii românilor din afara granițelor țării și să promoveze limba și literatura română în rândul comunităților românești de peste hotare.

 

Manualele IEH au fost retipărite, ca de fiecare dată, în urma solicitărilor nenumărate din partea comunităților românești de pretutindeni și au fost create de către IEH în colaborare cu nume de prestigiu din domeniu, adaptate cerințelor educaționale ale copiilor români in afara granițelor țării, dovedindu-se a fi un suport autentic și temeinic în procesul de învățământ.

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni mulțumește profesorilor implicați în elaborarea acestor manuale: doamnei profesor Zvetlana Preoteasa, doamnei profesor Lidia Mîrșanu, domnului profesor Nicolae Ilinca, domnului profesor Victor Pleșa și, nu în ultimul rând, Președintelui Academie Române, Ioan-Aurel Pop.