Acasă / Proiecte / Cercetare Științifică / IEH a lansat Atlasul Geografic privind românii de pretutindeni

IEH a lansat Atlasul Geografic privind românii de pretutindeni

Atlasul Geografic privind românii de pretutindeni este o lucrare de cartografie, care oferă informaţii referitoare la răspândirea românilor în circa 50 de ţări.
În cele 100 de pagini ale Atlasului se regăsesc peste 260 de hărţi şi reprezentări grafice, care surprind aspecte istorice, sociale, demografice şi evolutive, cu trimiteri spre fenomenele migratorii, confesionale, lingvistice/dialectale şi structurale. Atlasul este accesibil diferitelor categorii de vârstă şi face posibilă studierea, analiza, comparaţia şi aprofundarea unor aspecte mai puţin cunoscute.
“Atlasul este, totodată, produsul cercetării a numeroaselor documente şi lucrări ştiinţifice de referinţă, ale căror informaţii au fost selectate şi prelucrate, apoi convertite în reprezentări cartografice şi grafice”, susţine prof.univ.dr. Nicolae Ilinca, coordonatorul acestui proiect.
Inţiativa, conceptul şi apariţia acestei lucrări științifice aparţin Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni. Demersul se înscrie în atribuţiile principale ale instituţiei, stipulate în legea privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, care vizează editarea unor lucrări referitoare la problemele comunităţii româneşti.