Acasă / Fără categorie / Informare privind activitatea şi acţiunile Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

Informare privind activitatea şi acţiunile Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (IEH) este organizat şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni.

IEH, conform art. 2, aliniat 1şi 2 din HG nr. 857-2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului, are ca scop derularea de programe pentru promovarea valorilor culturale româneşti, în principal în rândul etnicilor români din cadrul comunităţilor istorice româneşti din afara teritoriului României, iar pentru realizarea de proiecte şi programe în activitatea sa, Institutul colaborează cu personalităţi de prestigiu, specialişti în domeniu din ţară şi din străinătate, cu societatea civilă, contribuind la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Institutului.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Institutul desfăşoară următoarele activităţi:

a) participă în cadrul comisiilor mixte Ministerul Afacerilor Externe – Ministerul Educaţiei Naţionale, la preselecţia persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor României, în vederea admiterii la cursurile de pregătire preuniversitară, an pregătitor, sau la cursurile de perfecţionare;

b) execută alte activităţi, în legătură cu obiectivele şi atribuţiile Institutului;

c) organizează cicluri de formare şi pregătire profesională pe problematica românilor de pretutindeni;

d) organizează cursuri de specialitate, în colaborare cu organizaţiile românilor de pretutindeni;

e) cercetare în domeniile de activitate ale Institutului;

f) colaborează cu universităţi din ţară şi din străinătate, pe bază de protocoale de colaborare, în vederea sprijinirii comunităţilor de români şi a persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor României;

g) colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, în vederea sprijinirii comunităţilor de români şi a persoanelor de origine română, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor ţării;

h) organizează tabere cu tematică educaţională, culturală şi spirituală pentru tinerii etnici români din afara graniţelor ţării în centrele aparţinătoare Institutului;

i) desfăşoară activităţi educaţionale, culturale şi spirituale pentru comunităţile româneşti de pretutindeni şi poate înfiinţa biblioteci şi organiza cursuri de limbă română, cultură şi civilizaţie românească în cadrul comunităţilor.

 Pentru realizarea activităţilor sale, Institutul poate colabora, în baza unor convenţii civile de prestări servicii, cu cadre didactice şi personal de specialitate din cadrul universităţilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din ţară şi din străinătate, al institutelor de cercetare ale Academiei Române şi al altor institute sau centre de pregătire profesională şi specialişti din domeniul cultural.